Türkçe    English    Russian    عربي   

Çevre Politikası


 POLAT Pres Tesisat Armatür San. Ve Tic. Ltd. Şti. Kuruluşundan beri sürdürdüğü tüm faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uygun olması için büyük bir özen göstermiş, bunu politika olarak benimsemiştir. 2008 yılında OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi ve ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Belgelerini alarak, iş güvenliğine ve Çevresine verdiği değeri belgelendiren firmalar arasına girmiştir. POLAT Pres Tesisat Armatür San. Ve Tic. Ltd. Şti. Yönetimi ve tüm çalışanları olarak;

·         Çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmeyi,

·         Yürürlükte bulunan tüm Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili mevzuat, idari düzenlemeler, müşterilerimizin İSG doğrultusundaki kurallarına ve diğer şartlara uymayı,

·         Çalışma şartlarını ve ortamını sürekli iyileştirici çalışmalar yapmayı,

·         Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerimize ulaşmak amacıyla, çalışanlarımızda Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi,

·         Kaynakları etkin kullanmayı,

·         Atıklarımızın mümkün olduğu ölçüde geri kazanımını sağlamayı, bu amaçla yöntemler araştırmayı, geliştirmeyi ve uygulamayı,

·         Atıklarımızın çevresel etkilerini kontrol altında tutmayı ve geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi veya ettirmeyi,

·         Çevre dostu, kullanım kolaylığı ve güvenliği sağlayan ürünler üretmeyi,

·         Proses riskinin bulunduğu yerlerde acil durumlara karşı hazırlanan önlemleri sürekli güncelleyerek olağandışı durumlara hazır olmayı,

·         Faaliyetlerimizden ve ürünlerimizden kaynaklanan çevre yönünden, çevresel etkilerini, iş sağlığı ve güvenliği risklerini, etkilerini sürekli kontrol altında tutarak çevre ve İSG yönetim sistemlerinin etkinliğini, sürekli iyileştirerek performansımızı geliştirmeyi,

·         Çevre kirliliğinin önlenmesini ve buna ilişkin sürekli iyileştirmeler yapmayı,

·         Politikamızın halkın erişimine açık olmasını sağlamayı,

·         Çevre ve İSG Yönetim Sistemini kamuoyunun incelemesine açık tutmayı, beyan ve taahhüt ediyoruz.

               İçinde yaşadığımız dünyayı korumak yaşamsal bir öneme sahiptir. Yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunan ürünleri üreten bir kurum olarak biz, sağlıklı ve temiz bir çevrenin önemini ve değerini biliyoruz. Çalışanlarımız şirketimizin faaliyette bulunduğu her yerde sağlık, güvenlik ve çevre konularındaki ilkeleri doğru uygulamakla yükümlüdür.

               İşimizin çevreye etkisini, bilimsel, sosyal ve ekonomik temellere dayalı yöntemlerle en aza indirgemeye özen gösteririz.

               Çevre ile ilgili konuları işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görür, tesislerimizin yasalara ve toplum kurallarına uygun ve güvenlik önlemlerinin alındığı bir şekilde işletmeye özen gösteririz.