Türkçe    English    Russian    عربي   

Amaç ve İlkelerimiz

       POLAT AİLESİ olarak, çalışanları ile birlikte, Yasalara uygun olarak Topluluk Şirketlerini önce Avrupa, daha sonra dünya şirketleri haline getirmeyi, Türk ekonomisinde, iş hayatında, iş ahlakı ve toplum kültürü normlarında kıymet oluşturmayı amaçlar. 

            Ürünlerimizi dünya kalitesi ve standartlarında üretmek, kullanım kolaylığı, müşteri memnuniyeti, bayi ve servis ilişkilerimizde devamlılığı sağlamak ve kamuoyunda sahip olduğumuz imajı korumak ve geliştirmek misyonumuzdur. Bu konuda her türlü Kanun ve Yasalara uymak buna göre hareket etmek ilkemizdir. 

            Şirket İlkelerimiz;

            Yaşadığımız Global dünyada toplumların kültürüne, gelenek ve göreneklerine, haysiyet ve kişilik haklarına saygı gösteririz. Helal kazanç, israftan kaçınmak, Türk kültürü adet ve geleneklerine bağlılık, yasalara ve ahlaki kurallara saygılı, adil ve dürüst çalışma ilkesini benimsemek, bu ilkeleri gelecek kuşaklara devretmek, tüm faaliyetlerimizde çevre koruma şuuru ile hareket etmek.

            Biz Her vatandaş gibi dünya toplumlarının sağlık, eğitim ve refahına katkıda bulunma sorumluluğumuz olduğuna inanırız. Hedefimiz içinde yaşadığımız toplumun refahını yükseltmeye yönelik projelere olanaklarımız ölçüsünde destek ve yardımcı olmaktır.

            Müşteri İlkelerimiz; 

             Başarımızın müşterilerimizle olan dürüstlük, saygı, ahlaki ve karşılıklı güvene dayalı olan ilişkilerimize bağlı olduğuna inancımız tamdır. Müşterilerimizin beklentilerini, zevklerini ve gereksinimlerini ortak başarımız için önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle, müşteri ve tüketici ihtiyaçlarını en iyi biçimde karşılamak için yüksek değerde ve kalitede ürünler sağlamayı ve imal etmeyi ilke edinmişizdir. Ülkenin kalkınmasına yön verecek sektörleri tespit etmek ve faaliyetlerini buna göre yönlendirmek. Dünya İnsanı hizmetine sunma amacı doğrultusunda, sağlıklı büyüme şuuru ve insanlığa hizmet edecek yatırımlar yapmak ilkemizdir.

             Yurtiçi ve Yurtdışı pazarlarda rekabet edebilmek için ürünlerimizin mümkün olduğu kadar kaliteden ödün vermeden, en ucuz fiyatla müşteriye sunmak ve daha çok müşteriye ulaşabilmek amacıyla verimli bir şekilde çalışmaya çaba Sarfetmekteyiz. Satın alma kararlarımız kaliteli, güvenirlilik, fiyat, zam ve doğruluk gibi objektif kriterlere dayanır.

             Bize ürün ve hizmet veren kuruluşları “İŞ ORTAĞIMIZ” olarak görür ve onlarla birlikte kazanma yolunu seçer o yolda yürürüz.